Pörtom-Dahlbo Jaktförening

1 2 3 33

Skjutbanan 5.7.2016

Ahlholm Folke
Ahlroos Leif
Berg Cecilia
Bergqvist Johan
Luomala Raimo
Murtonen Raimo
Mäkelä Henry
Piispanen Tom
Rönnblad Kristian
Svarvar Tore

 

Viltåkersfrö

Utsädesmängden för den fröblanding som skaffas i år är
3-6 kg/ha Styrelsen beslöt att de som anhållit om frö får
3 kg och dessutom 1 kg foderkålsfrö.

Fröet finns att hämta vid Peter fr.o.m. 12.5
På samma plats finns ochså slickstenar

Fönstret för beställning är nu stängt!

Arrendekontrakten på kartan

Via Oma Riista tjänsten har påbörjats uppdateringen av föreningens jaktmarker
och skiften med i kraft varande arrendeavtal blir utmärkta på kartan.
Föreningens kontaktman (ordföranden) har i detta nu rättighet att föra in uppgifterna.

För att få tillgång till uppgifterna bör medlemmar som vill hålla sig uppdaterade
registrera ett eget konto på Oma Riista, och ombesörja jägarnumret till föreningens
kontaktman som sedan skickar inbjudan vilken medlemmen godkänner.
(jägarnumret finns på jaktkortet och ovanför namnet på tidningen Jägaren)

1 2 3 33