Pörtom-Dahlbo Jaktförening

1 2 3 40

Repet dras 22.4

Enligt årsmötetsbeslut sponsorerar föreningen också i år viltåkersfrö
med 3kg/medlem
De som önskar få del av dennna medlemsförmån har från 2.4 20 dagar tid
att meddela ordföranden (helst per e-post) innan repet dras.

Fröblandningen innehåller

Foderkål 22%,
Foderraps 22%,
Persisktklöver 22%.
Foderbeta 22%,
Blastrova 12%

Utsädesmängd 3-5kg/ha

Resultat av flygräkning

Flygräkningen av älgar i Malaxnejden gjordes 10-11.3.2017
Förhållandena var inte optimala varför det är en högre felprocent än tidigare år.
Det har förekommit disskution på ”some” att inga älgar fanns på andra sidan av riksåttan
Denna alternativa fakta stämde inte.

1-Dahlbo2017

1 2 3 40