Pörtom-Dahlbo Jaktförening

1 2 3 40

Resultat av flygräkning

Flygräkningen av älgar i Malaxnejden gjordes 10-11.3.2017
Förhållandena var inte optimala varför det är en högre felprocent än tidigare år.
Det har förekommit disskution på ”some” att inga älgar fanns på andra sidan av riksåttan
Denna alternativa fakta stämde inte.

1-Dahlbo2017

Skyttesimulatorn

Föreningens skjutkvälllar med simulatorn i Yttermalax jaktstuga 2017 mellan kl. 18-21

Onsdag 8.2
Måndag 20.2
Torsdag 16.3
Onsdag 22.3
Måndag 3.4
Tordag 27.4
Nyckel finns i säkerhetsskåp. Ordföranden har koden

Vargobservation

Varg gick över riksåttan 31.1 strax söder om ”Petalax korsningen”.
Vargen kom springande västerifrån, sprang över vägen och fortsatte österut…

Häls.
Edvard.Krooks@yrkesakademin.fi

1 2 3 40