januari 2014

Årsmöte

Föreningen håller årsmöte på Rönnholm torsdagen
6 februari kl 19
Föredragnings lista under fliken möten

Verksamhetsplan och budget fås vid mötet eller om någon
vill ha dem på förhand av ordföranden

Hjortjakt med hund

Hjortjakt med Bertils taxar 11.01.14
Samling Rönnholm kl 9
och kommer överens om på vilket område vi jagar

För vitsvans skall användas samma vapen som vid älgjakt
och samma papper behövs (skjutprov osv )