juli 2015

E-post från Håkan Wickman

Finlands Jägarförbund har åtagit sig att sköta om fortbildningen av landets jägarkår.
I detta arbete har förbundet anlitat mej till att försöka få igång en kursverksamhet
inom Svenska Österbotten
För att få ett fungerande koncept så är det nu upp till jägarna i Svenskfinland att komma med
synpunkter på vad och vilka kurser/föreläsningar som önskas.
För att få en skolning att ekonomiskt gå ihop så behövs ca 10 – 15 deltagare.
Det finns inte möjlighet att ordna skolningar i alla klubbar/föreningar men några kurser
per jaktvårdsdistrikt hoppas jag kunna genomföra denna vinter –
men ämnesvalet beror nu på era önskemål.

Jag har sammanställt ett infobrev, vilket bifogas, om en del kurser som jag hållit under
vår-sommarn nu, för att det skall vara lättare att få en uppfattning om vad som kan ordnas.
Ingenting borde vara omöjligt att ordna men det omöjliga brukar ta lite längre tid.

Med sommarhälsningar
Hans Wickman
Finlands jägarförbunds skolare inom Svenska Österbottens distrikt

Läs vad han skriver i inföbrevet

Infobrev juli 2015, kurser

Spårprov

Spårprov  på markerna 9.7.2015

Provet börjar ca kl 17

Fyra hundar anmälda varav två från Åland