november 2015

Kungsgådens älgjakt

Kungårdens jaktklubb jagade älg på Kajane 28.11.2015 och fällde en kalv

De forsätter jakten 12.12.2015

Praktiska arrangemang angående lodjursjakt

De av föreningens medlemmar/jägare som är intresserade att
deltag i vinterns lojdursjakt inom Malaxnejdens vänligen meddela det
på förhand till

Folke Ahlholm

Då licensinnehavaren gett information om att lodjursjakt kommer att ske
kontaktar han respektive meddlemsförenings kontaktperson via sms, och
delger information om var jakten inletts/inleds.
Denna kontaktperson meddelar sedan sin förenings medlemmar enligt
överenskommelse inom berörda förening.

Regler för lodjursjakten 2015-2016-2

Malaxnedjens lodjurslicenser

DISPENS ENLIGT 41 A § I JAKTLAGEN
SÖKANDE Johan Stoor
ANSÖKAN Sökanden har ansökt om dispens enligt följande:
Djurart och -mängd Lodjur 7 st.
Jaktområde Malax, Korsholm, Vasa gemensam ansökan för alla jaktföreningar inom
jaktvårdsföreningens område Områdets areal 66800 ha

FINLANDS VILTCENTRAL
Sompiontie 1
00730 HELSINKI
029 431 2001

BESLUT Datum.23.10.2015    Nr 2015-1-500-00076-9

Finlands viltcentral har beslutat bevilja dispensen med följande avvikelse från ansökan:

Lodjur 1 st. 01.12.2015 – 29.02.2016

Enligt begäran av era jaktföreningar via Malaxnejdens jvf. ordf. Dan Falk har jag
som dispensinnehavare besvärat mig över beslutet till Förvaltningsdomstolen i Vasa,
Besväret, inlämnades till Förvaltningsdomstolen i Vasa den 23.11.2015 kl 11:34.

Sökandens krav: Sökanden kräver att Finlands Viltcentral ändrar sitt beslut och
ökar antalet dispenser för lodjur i Malaxnejdens jaktvårdsförenings jaktområde
till en nivå som möjliggör att lostammes tillväxt i jaktområdet inte ökar.