juli 2017

Sommar/höstmöte

Föreningens meddlemmar kallas till sommar/höstmöte

6.8.2017 kl 19.00 i Rönnholm

Ärenden enligt stadgarna och reglemente för hjortdjursjakt.
Dessutom verksamhetsgranskarnas i veksamhetgranskningsberättelsen
uppmaning till sommar mötet.

Anmälan till älg-och hjortjakt
Inga efteranmälningar