augusti 2015

Skjutbanan tisdag 8.9.2015

Funktionär på skjutbanan 8.9.2015

ASPHOLM ANDERS
BJÖRNDAHL JAN-OLE
ENGBLOM KENNET
LIND GUSTAV
RÖJ LARS
RÖJ MATS
RÖJ STEFAN
RÖNNBLAD KRISTIAN
STORMBLAD ANDERS
STRANDHOLM GÖRAN

De som har dåligt samvete för att de inte var på plats
14 juli är varmt välkomna

 

Beslut får höstmöte 9.8.2015

Jakttiderna följer statens bestämelser
där sädgåsen är helt fredag

Orre och järpe får jagas mellan 10.9-30.10 2015
Medan tjäderns jakttid upphör 30.09.2015

Inga egna begräsningar gällande olika viltslag
Föreningen har inga fredningområden

Priset för dagkort bestämdes till 6 €

Belut angående hjort och älgjakt finns under fliken Älgjakt

Mötet beslöt att ge rekommendation att alla som deltal i älgjakten skaffar VHF-telefon