december 2013

Fångstlistor

Bytesstatistik skall årligen lämnas in till Malaxnejdens Jaktvårdsförening
Nu är det aktuell att lämna in den personliga fångslistan Den omfattar kalenderåret och
de byten som nedlägges under de månader som är kvar rapporteras på nästa år

På hemsidan under fliken Fångstlista är det lättast att göra anmälan
Om ni inte har något att rapporter fyll i listan med ett kryss i fältet Inget att rapportera

Bland alla som lämnar in fångstlistan (också de som inte anväder dator)
utlottas en termos

God JulPörtom -Dahlbo Jaktförening önskar alla sina medlemmar

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Ett ypperligt tillfälle

Finskt julbord

Under julledighet är det skönt att bara ta det lugnt och träffa släkt och vänner. Våra vanliga bestyr läggs åt sidan, och mängder med julmat kommer fylla våra bukar.

Att detta leder till några extra kilon är de flesta medvetna om. Att proppa sig för mycket under kort tid och samtidigt sitta still, kan leda till skadliga effekter inuti kroppen.

Botemedlet mot effekterna av julens stillasittande matfest är ÄLGJAKT  28.12.
Samling Rönnholm kl. 9:00
Reservera redan nu datumet !!!

 

4lgar vintern