april 2016

Ändring av viltåkersfrö blandning

Fröblandningens sammansättning ändras för 2016
Utsädesmängen är också betydligt mindre varför det blir mindre mängd frö per meddlem

De som ännu önskar få del av dennna medlemsförmån
kontakta ordföranden omgående helst per e-post

Fröblandningen som skaffas innehåller

Foderkål 22%,
Foderraps 22%,
Persisktklöver 22%.
Foderbeta 22%,
Blastrova 12%

Utsädesmängd 3-5kg/ha

Viltåkersfrö

Enligt årsmötetsbeslut skaffar/betalar föreningen viltåkersfrö 12kg/medlem
Några har redan meddelat sina behov De som ännu önskar få del av dennna medlemsförmån
kontakta ordföranden omgående helst per e-post

Fröblandningen som erbjuds innehåller

Fodervicker 25%,
Foderraps 20%,
Foderkål 15%,
Foderärter 10%,
Matärter 15%,
Foderbeta 10%,
Persisktklöver 5%.
Utsädesmängd 15-20kg/ha