april 2014

Älgsoppa

Föreningen bjuder markägare och bybor på älgsoppa i Rönnholm bystuga

söndagen 27.4.14 från  kl 13. Så långt soppan räcker.

SOPPDAG 27.04.2014 KL.13 RÖNNHOLM BYASTUGA

Funktionärslista

ÖVERSEREMONI MÄSTARE

Österdahl Peter

Lördag  26.04 Funkionärerna på plats kl. 10.oo

Aspholm Anders
Björndahl Tobias
Luomala Raimo
Murtonen Raimo
Risberg Tomas
Rönnblad Kristian
Strandholm Göran
Stormblad Anders
Viklund Elis
Viklund Johan
Österdahl Jonas

Söndag 27.04 Funkionärerna på plats kl. 11.oo

Ahlholm Folke
Ahlros Anders
Ahlros Leif
Berg Cecilia
Bergqvist Johan
Engblom Kenneth
Lind Gustav
Mäkelä Henry
Röj Lars
Röj Mats
Röj Stefan
Svarvar Tore

Vid förhinder ordnar man själv ersättare