april 2017

Repet dras 22.4

Enligt årsmötetsbeslut sponsorerar föreningen också i år viltåkersfrö
med 3kg/medlem
De som önskar få del av dennna medlemsförmån har från 2.4 20 dagar tid
att meddela ordföranden (helst per e-post) innan repet dras.

Fröblandningen innehåller

Foderkål 22%,
Foderraps 22%,
Persisktklöver 22%.
Foderbeta 22%,
Blastrova 12%

Utsädesmängd 3-5kg/ha