januari 2016

Årsmöte

Årsmöte i Rönnholm bystuga 28.1 kl 19.00

Sedvanliga årmötesförhandlingar samt behandling
av nya stadgar.

Skjutkvällar med simulator

Malaxnejdens Jaktvårdsdsförening har skaffat en skjutsimulator
som finansierats med lån, understöd från sparbanksstiftelser och
jaktföreningarna 2 euro per medlem.
Simulatorn finns nu i Yttermalax jaktförenings jaktstuga, Klockarbacksvägen
och gevär torde finnas på platsen

Kvällar när föreningarna får vara i jaktstugan, och skjuta med simulatorn

Pörtom-Dahlbo
Tisdag 26.1
Torsdag 4.2
Tisdag 16.2
Fredag 29.2
Tisdag 8.3
Torsdag 17.3

Ordförande har nyckeln och är ansvarig över skjutkvällarna för egen förening,
städar och stänger efter sej!
Kvällarna kan börja från kl. 18 och framåt!

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/08/20/unga-jagare-lockas-med-jaktsimulator