augusti 2014

Beslut från föreningens höstmöte

Jaktider enligt Statens förordning
Tiderna finns på nätet http://riista.fi/sv/jakt/jakttider/

Vitsvanshjortjakten
Det tycks finnas stort intresse för hjortjakt då över 50 % av
föreningens medlemmar anmält sig.
Med beaktande av ovanstående tycker jag att det inte vore helt fel att de
som vill jaga också engagerar sig aktivt i vinterutfodringen

Mera information om jakten under fliken Älgjakt

Älgjakten
Älgjakten inleds 18.10.2014 kl. 7,30
Var förberedd med rätt färg på väst och huvudbonad
ENDAST ORANGE DUGER !!

Jakträttsavtal med Övermalax Jaktförening
Avtal omgränsöverskridande på snötäckt mark vid jakt på
räv, mård, mårdhund och grävling träder i kraft 1.9.2014

Höstmöte

Höstmöte på Rönnholm 24.8.2014
kl.19.30. Anmälningar till älg- och hjortjakt
Styrelsen