februari 2014

Frö till viltåkrar

Enligt åsmötetsbeslut stöder föreningen anläggandet av viltåkrar med max 12 kg frö per medlem.
För att få bli delaktig i ”gusslonen” skall man meddela Peter mängden  före 29.3.2014 .

Sammandrag av övriga beslut finns under fliken möten och enligt demokratins spelregler accepterar de frånvarande  de närvandens beslut.

Ett 20-tal fångstlistor hade inom stipulerad tid inkommit via hemsidan, en ökning med ca. 300 % jämnfört med tidigare år. Bland de aktiva utlottades en äkta Airam termos och lotten gynnade Folke.