maj 2016

Viltåkersfrö

Utsädesmängden för den fröblanding som skaffas i år är
3-6 kg/ha Styrelsen beslöt att de som anhållit om frö får
3 kg och dessutom 1 kg foderkålsfrö.

Fröet finns att hämta vid Peter fr.o.m. 12.5
På samma plats finns ochså slickstenar

Fönstret för beställning är nu stängt!

Arrendekontrakten på kartan

Via Oma Riista tjänsten har påbörjats uppdateringen av föreningens jaktmarker
och skiften med i kraft varande arrendeavtal blir utmärkta på kartan.
Föreningens kontaktman (ordföranden) har i detta nu rättighet att föra in uppgifterna.

För att få tillgång till uppgifterna bör medlemmar som vill hålla sig uppdaterade
registrera ett eget konto på Oma Riista, och ombesörja jägarnumret till föreningens
kontaktman som sedan skickar inbjudan vilken medlemmen godkänner.
(jägarnumret finns på jaktkortet och ovanför namnet på tidningen Jägaren)

Registrering Oma Riista tjänsten

Vid registrering i tjänsten oma.riista.fi behöver du en personlig, fungerande e-postadress.

Registreringsprocessen består av fem skeden:

Till den e-postadress du har meddelat skickas ett meddelande,
genom vilket försäkras att adressen fungerar.
Du fortsätter registreringen genom att klicka på länken i e-postmeddelandet.
Du godkänner tjänstens användarvillkor.
Du identifierar dig med dina bankkoder i tjänsten Vetuma.
Du anger ett lösenord och din mobilnummer.

Efter detta kan du logga in i tjänsten