Kontakt

Styrelsen 2016

Gustav Lind ordförande
Jonas Österdahl vice ordförande
Cecilia Berg sekreterare
Mathias Österberg kassör
Raimo Luomala medlem
Suppleanter
Johan Bergqvist
Tom Piispanen

Skyttekommittén

Johan Bergqvist

Verksamhetsgranskare

Stefan Röj
Kristina Bergqvist
Alf-Eric Österdahl supplant

Kontaktperson för stora rovdjursobservationer

Anders Aspholm

E-post adresser

ordforande@portomdahlbojaktforening.fi
sekreterare@portomdahlbojaktforening.fi