januari 2015

Årsmöte

Årsmötet hålles söndagen 8.2.2015 kl 19.00 på Rönnholm

Stadenliga ärenden.

De som ansöker om årskort skall inlämna skriftlig anhållan till mötet
Kan även skickas per e-post

ordforande@portomdahlbojaktforening.fi eller
sekreterare@portomdahlbojaktforening.fi

Höstmötet behandlar inte dessa ärenden.