Älgjakt

HJORTJAKT 2016-17
Föreningen har 5 licenser för vitsvanshjort 2016 -17
Jaktiden är enligt statens bestämmelser 26.9.2015 — 31.1.2016
Skytten ansvarar för att fällningsplatsen meddelas med kordinater
10 € anmälningsavgift, fällavgift 20 € för vuxen och 10 € för kalv.
Jaktledare Jonas Österdahl
Ersättare: Gustav Lind och Bertel Stormblad

ÄLGJAKT 2016
Föreningen har 19 licenser för älg varav en går till Kungsgårdens jaktklubb
enligt bestämmelse i samsökslicensen är fördelingen djur 5 tjurar 7 kor och 14 kalvar
Älgjakten inleds 15.10.2015 kl. 7,30
Avskjutningen följer Malaxnedens älgförvaltningsplan där 6-8 taggade tjurar
är fredade och 52 % skall vara kalv
30 euro för frånvarodagar utöver ”2 pekkasdagar”
Deltagaravgift 120 euro.
Älgjaktchef Kristian Rönnblad
Ersättare: Raimo Luomala, Anders Aspholm Johan Bergqvist
Ansvariga köttdelare: Tom Piispanen och Henry Mäkelä
Detaljerade bestämmelser om hjort-och älgjaktens genomförande i reglemente för älgjakt som godkändes vid mötet

 

HJORTJAKT 2015-16
Föreningen har 5 licenser för vitsvanshjort 2015-16
Jaktiden är enligt statens bestämmelser 26.9.2015 — 31.1.2016
Deltagande i jakten förutsätt ikraftvarande älgskytteprov
Vid vakjakt skall jägaren meddela före han far, jaktledaren tid och plats dit han far
Skytten ansvarar för att fällningsplatsen meddelas med kordinater

Enligt viltcentralens rekommendation fälls endast hondjur vid vakjakt.
Bytets sammansättnig av de fälda djuren bör vara 60 % kalv
Skytten behåller bytet och betalar licensavgift

17+30 euro för vuxen
8+15 euro för kalv.

Jaktledare Raimo Luomala
Ersättare
Bertel Stormblad och Gustav Lind

ÄLGJAKT 2015
Föreningen har 19 licenser för älg varav en går till Kungsgårdens jaktklubb

Älgjakten inleds 17.10.2015 kl. 7,30
Avskjutningen följer Malaxnedens älgförvaltningsplan där 6-12 taggade tjurar
är fredade och 50 % skall vara kalv

Deltagaravgift 120 euro. Inga inbetalningar skickas ut utan betalningen görs till
samma konto och referensnummer som medlemsavgiften

Betalas till föreningens konto senast 30.10.2015

Jaktledare Folke Ahlholm
Ersättare
Johan Berqvist, Anders Aspholm
Raimo Luomala, Kristian Rönnblad

 

 

Älg och hjortjakt 2014

HJORTJAKT 2014
Föreningen har 3 licencer för vitsvanshjor 2014
Jaktiden är enligt statens bestämmelser   27.9.2014 — 31.1.2015
Deltagande i jakten förutsätt ikraftvarande älgskytteprov
Jaktledare Raimo Luomala
Vid vakjakt skall jägaren meddela före han far, jaktledaren tid och plats dit han far
När jakten avslutas skall jaktledaren också omedelbart meddelas.
Likaså eventuell förflyttning av passplats. Detta för att upprätthålla
mesta möjliga säkerhet
Enligt viltcentralens rekommendation fälls endast hondjur vid vakjakt.
Bytets sammansättnig av de fälda djuren bör vara 60 % kalv
Skytten behåller bytet och betalar licensavgift 17+30 euro för vuxen
och 8+15 euro för kalv.
Skytten ansvarar för att fällningsplatsen meddelas med kordinater.

Hjortjakts rek 2014

Hjortjakts licen 2014

ÄLGJAKT 2014
Föreningen har 16 licenser för älg
Älgjakten inleds 18.10.2014 kl. 7,30
Deltagaravgit 120 euro. Inga inbetalningar skickas ut
Betalas till föreningens konto senast 01.10.2014
Jaktledare Kristian Rönnblad
Ersättare
Peter Österdahl, Anders Aspholm
Raimo Luomala, Folke Ahlholm

Var förberedd med rätt färg på väst och huvudbonad
ENDAST ORANGE DUGER !!

Älg och hjortjakt 2013

Älgjakten börjar 19.10.2013 kl. 8.00

Hjortjakten jagas enligt distriktets rekommendation
och från hösten har kalvarna förtur
Jaktiden är enligt statens bestämmelser   28.9.2013 — 31.1.2014

Älgförv pl MALAXNEJDENS JVF rf

Hjortlicens- rekommendation 19.7.2013

Hjortlicens- rekommendation