september 2016

Vitsvanshjortjakt 24.9.2016-31.1.2017

PASSJAKT:

• För mesta möjliga säkerhet skall anmälas per telefon om plats och tid till jaktledaren innan pass påbörjas.

• Säkerställ att det finns jakträttsavtal (Oma Riista – områden- arrenden) på den plats där du passar.

• Skjut inte om du inte är helt övertygad om att det är rätt djur och att skottet är direkt dödande.
Gör det yttersta för att hitta och ta vara på skadskjutet eller skadat vilt.

• För att uppfylla rekommendationerna i licensen är bytesfördelningen 3 fullvuxna och 4 kalvar.

• Behandla viltet med respekt, Uppträd med ett tydligt säkerhetsbeteende mot jaktkamrater och allmänheten
så att ingen behöver känna oro och att alla kan känna sig säkra.

 Om jakten gav resultat, meddela jaktledaren:
 Kön
 Kalv/vuxen
 Kordinater
 Klockslag

LAGJAKT:

• 2 personer är enligt jaktlagen en grupp och fodrar alltid att en jaktledare skall vara närvarande

• Om man har för avsikt att släppa hund vid matbord, kontakta FÖRST den som sköter/skött matbordet.

• Skjut inte om du inte är helt övertygad om att det är rätt djur och att skottet är direkt dödande.

• Behandla viltet med respekt, gör det yttersta för att hitta och ta vara på skadskjutet eller skadat vilt.

• Uppträd med ett tydligt säkerhetsbeteende mot jaktkamrater och allmänheten så att ingen
behöver känna oro och att alla kan känna sig säkra.

Alla som anmält sig till hjortjakten har i föreningens Oma riista inbjudits till medlemmar.
Skapa eget Oma riista konto och godkänn inbjudan så ser du kartan område-arrenden.

Glöm inte att du som jägare och när du jagar representerar hela föreningen!!!

Med önskan om god jaktlycka
Jonas Österdahl jaktledare