Älgar finns Forsatt älgjakt

Samling 14.12 Rönnholm kl 9:00
Vi knegar på så att vi får ner de sista årens vinterstam (54 st flygräkning)

Nio gubbar jagade älg 7.12 och observationer gjordes om minst 6 st älgar
Dessutom sågs en vitsvanshind och bock med ca 8 taggar
På söndag observerade Peter tre rådjur.
Roligt att det vinns vilt på markerna