Fångstlistor

Bytesstatistik skall årligen lämnas in till Malaxnejdens Jaktvårdsförening
Nu är det aktuell att lämna in den personliga fångslistan Den omfattar kalenderåret och
de byten som nedlägges under de månader som är kvar rapporteras på nästa år

På hemsidan under fliken Fångstlista är det lättast att göra anmälan
Om ni inte har något att rapporter fyll i listan med ett kryss i fältet Inget att rapportera

Bland alla som lämnar in fångstlistan (också de som inte anväder dator)
utlottas en termos