Hemsidan

 

Pörtom-Dahlbos hemsida har nu varit publicerad i ca 1 månad.
I tider då samhället genomsyras av krav på information och öppenhet
är den det bästa sättet att få ut information om vad som händer och är på gång
i föreningen Malaxnejeden inte att förglömma. Ett exempel på detta är den
älgskötselplan som Malaxnejedens styrelse antog 5.7 och som finns att läsa idag

Är medveten om att det finns medlemmar som saknar dator och vill därför att de som
läser inläggen sprider ut på bygden att ”datorlösa” meddelar till mig eller någon i
styrelsen så fås informationen per post

Önskar att ni aktivt meddlar om sådan som händer på vårt
område (viltkrockar rovdjursobservationer etc)

Bilder är också varmt välkommna

Sommarhälsningar

images