Klubbkväll och skjutbanan

Måndag 22 juni Pörtom-Dahlbo Klubbkväll
GRATIS TRÄNING. ALLA SKYTTAR MED !!

Tisdag 14 juli

AHLHOLM FOLKE
AHLROOS LEIF
ASPHOLM ANDERS
BERG CECILIA
BERGQVIST JOHAN
LUOMALA RAIMO
MURTONEN RAIMO
MÄKELÄ HENRY
RISBERG TOMAS
SVARVAR TORE

Tisdag 8 sept

BJÖRNDAHL JAN-OLE
ENGBLOM KENNET
LIND GUSTAV
RÖJ LARS
RÖJ MATS
RÖJ STEFAN
RÖNNBLAD KRISTIAN
STORMBLAD ANDERS
STRANDHOLM GÖRAN
VIKLUND ELIS

Vid förhinder meddela förenigens representant i skyttekommittén Johan Bergqvist,
alternativt så ordnar man personligen med ersättare.