Pörtom-Dahlbo Jaktförening

Tävlingar

Onsd. 19 juni kl.18.00
Älgskyttelagtävling mellan jaktför.inom Malaxnejden
Laget består av 5 personer.
2012 var det endast Jonas Österdahl som
representerade föreningen

Arr.Skyttekom

Skjutbanegrupper

FUNKTIONÄRER ÄLGSKYTTEPROV OCH TRÄNINGSKVÄLLAR 2013

TISDAG  30  JULI

ANDERS ASPHOLM
RAIMO LUOMALA
ANDERS STORMBLAD
DRUUD HANSEN JENS
ENGBLOM KENNET
STRANDHOLM GÖRAN
RISBERG TOMAS
RÖJ STEFAN
BJÖRNDAHL TOBIAS
BJÖRNDAHL JAN OLE

Fortsätt läsa