Samling till älgjakt

Samling till älgjakt Rönnholm 14.10 kl 7:30

Ha med behövliga papper och rätt rätt beklädnad

De som deltar i jakten ska använda orangeröda eller orange klädesplagg,
orangeröd eller orange huvudbonad. Den orange eller orangeröda färgen
ska täcka minst två tredjedelar av den synliga ytan av klädesplagget och huvudbonaden.
Jaktförordningen 270/2013 § 22