Skjutbanegrupper

FUNKTIONÄRER ÄLGSKYTTEPROV OCH TRÄNINGSKVÄLLAR 2013

TISDAG  30  JULI

ANDERS ASPHOLM
RAIMO LUOMALA
ANDERS STORMBLAD
DRUUD HANSEN JENS
ENGBLOM KENNET
STRANDHOLM GÖRAN
RISBERG TOMAS
RÖJ STEFAN
BJÖRNDAHL TOBIAS
BJÖRNDAHL JAN OLE

LÖRDAG  21 SEPT. kl 10 -13

LARS RÖJ
RAIMO MURTONEN
GUSTAV LIND
RÖJ MATS
RÖNNBLAD KRISTIAN
VIKLUND ELIS
VIKLUND JOHAN
ÖSTERDAHL JONAS
ÖSTERDAHL PETER

Anhållan om frånvaro vid tilldelat tillfälle, skall skriftligen skickas en vecka på på förhand i 3 exemplar till förenigens representant i skyttekommittén, alternativt så ordnar man personligen med ersättare.