Sommarmöte i Rönnholm skola 29.7 kl 19

föredragningslista  sommarmöte    Rönnholm 

§ 1  Öppnande av mötet och konstaterande av beslutförhet

§ 2 Val av mötesordförande sekreterare och 2 protokolljusterare

§ 3 Övriga ärenden som antecknas till föredragningslistan

§ 4 Fastställande av föredragningslista

§ 5 Föreningens jaktarrangemang.

  • Jakttider – Förslag: Statens Jakttider
  • Älglicenser      st
  • Vitsvanshjortlicenser      st

§ 6 Frednings- och skyddsåtgärder

§ 7 Fastställande av föreningens allmänna jaktregler och jaktreglerna för hjortdjursjakt

     Förslag:

     För att undvika stridigheter om hur och när jakten är obligatorisk eller frivillig måste beslutet från fjolårets sommarmöte       preciseras.

     Förslag till sommarmötet att ta ställning till:

          1. Efter den första köttdelningen blir deltagande i jakten frivillig

- måste meddela före delningens avslutande om man inte vill delta i nästa delning

          2. Så länge köttdelning pågår är deltagande i jakten obligatorisk

     Ytterligare punkt att ta ställning till:

  • Påbörjad helg är obligatorisk

§ 8 Vitsvanshjorts avgift

 

     Förslag 

     Styrelsen föreslår 10 anmälningsavgift

     Fällavgift 30 € för vuxen

     Fällavgift 15 € för kalv

§ 9 Deltagare i hjortjakt

§ 10 Deltagare i älgjakt

§ 11 Fastställande av deltagaravgift älgjakt

§ 12 Fastställande av ersättningen för älgjakts frånvarodagar 

§ 13 Fastställande av deltagaravgift och köttilldelning för älgjaktgästers

§ 14 Val av jaktchefer, vice jaktchefer och övriga funktionärer

§15 Införskaffning av plexiglas till bänkskivorna i slakteriet

§ 16 Ersättningar till jaktchefer och övriga funktionärer 

§ 17Fastställande av ledningsgruppen för älgjakt bestående av jaktchefen och alla vicejaktchefer

§ 18 Startdatum älgjakt 

§ 19 Övriga till föredragningslistan antecknade ärenden 

§ 20 Mötets avslutande