Vad som skrivits på hemsidan 7.9.2013

Pörtom-Dahlbos hemsida har nu varit publicerad i ca 1 månad.
I tider då samhället genomsyras av krav på information och öppenhet
är den det bästa sättet att få ut information om vad som händer och är på gång

Är medveten om att det finns medlemmar som saknar dator och vill därför att de som
läser inläggen sprider ut på bygden att ”datorlösa” meddelar till mig eller någon i
styrelsen så fås informationen per post eller textmedelande