Viltåkersfrö

Enligt årsmötetsbeslut skaffar/betalar föreningen viltåkersfrö 12kg/medlem
Några har redan meddelat sina behov De som ännu önskar få del av dennna medlemsförmån
kontakta ordföranden omgående helst per e-post

Fröblandningen som erbjuds innehåller

Fodervicker 25%,
Foderraps 20%,
Foderkål 15%,
Foderärter 10%,
Matärter 15%,
Foderbeta 10%,
Persisktklöver 5%.
Utsädesmängd 15-20kg/ha