2015 års älgjakt avslutad

Av 2015 års licenser finns outnytjat en halv licens
plus den som är reserverad för Kungsgårdens Jaktklubb

Kungsgården jagar på Kajane 28.11.201

Enligt jaktledarens meddelande och beslut är älgjakten

Avslutad

Tiden fram till en ny höst och säsong kan lämpligen avnjutas
med att äta det kött som finns i frysarna