Malaxnedjens lodjurslicenser

DISPENS ENLIGT 41 A § I JAKTLAGEN
SÖKANDE Johan Stoor
ANSÖKAN Sökanden har ansökt om dispens enligt följande:
Djurart och -mängd Lodjur 7 st.
Jaktområde Malax, Korsholm, Vasa gemensam ansökan för alla jaktföreningar inom
jaktvårdsföreningens område Områdets areal 66800 ha

FINLANDS VILTCENTRAL
Sompiontie 1
00730 HELSINKI
029 431 2001

BESLUT Datum.23.10.2015    Nr 2015-1-500-00076-9

Finlands viltcentral har beslutat bevilja dispensen med följande avvikelse från ansökan:

Lodjur 1 st. 01.12.2015 – 29.02.2016

Enligt begäran av era jaktföreningar via Malaxnejdens jvf. ordf. Dan Falk har jag
som dispensinnehavare besvärat mig över beslutet till Förvaltningsdomstolen i Vasa,
Besväret, inlämnades till Förvaltningsdomstolen i Vasa den 23.11.2015 kl 11:34.

Sökandens krav: Sökanden kräver att Finlands Viltcentral ändrar sitt beslut och
ökar antalet dispenser för lodjur i Malaxnejdens jaktvårdsförenings jaktområde
till en nivå som möjliggör att lostammes tillväxt i jaktområdet inte ökar.