Praktiska arrangemang angående lodjursjakt

De av föreningens medlemmar/jägare som är intresserade att
deltag i vinterns lojdursjakt inom Malaxnejdens vänligen meddela det
på förhand till

Folke Ahlholm

Då licensinnehavaren gett information om att lodjursjakt kommer att ske
kontaktar han respektive meddlemsförenings kontaktperson via sms, och
delger information om var jakten inletts/inleds.
Denna kontaktperson meddelar sedan sin förenings medlemmar enligt
överenskommelse inom berörda förening.

Regler för lodjursjakten 2015-2016-2